Publicerad den 1 kommentar

Olika Laserbehandlingar av ögon

Laserbehandlingar och operationer är vanliga metoder för att behandla ögonsjukdomar och synproblem. Det finns flera olika typer av laserbehandlingar och operationer, var och en designad för att behandla specifika ögonproblem. Här är några av de vanligaste typerna av laserbehandlingar och operationer:

  1. LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) – LASIK är en populär laserbehandling för att korrigera synfel som myopi, hyperopi och astigmatism. Under LASIK-behandlingen används en laser för att omforma ögats hornhinna, vilket förbättrar synen. LASIK är en snabb och säker behandling som ger snabba resultat.
  2. PRK (Photorefractive Keratectomy) – PRK är en annan typ av laserbehandling för synfel. Under PRK-behandlingen avlägsnas det yttersta lagret av hornhinnan med en laser, och sedan omformas resten av hornhinnan för att förbättra synen. PRK är ett alternativ för personer som inte är lämpliga för LASIK.
  3. LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) – LASEK är en annan behandling för synfel. Under LASEK-behandlingen avlägsnas det yttersta lagret av hornhinnan och sedan omformas resten av hornhinnan med en laser. Det yttersta lagret av hornhinnan sätts sedan tillbaka på plats och skyddas med en kontaktlins. LASEK är ett alternativ för personer som inte är lämpliga för LASIK eller PRK.
  4. Glaukomlaserbehandling – Glaukom är en ögonsjukdom som kan leda till synförlust om den inte behandlas i tid. Glaukomlaserbehandling används för att minska trycket i ögat och för att förhindra ytterligare skada på synnerven. Laserbehandlingen görs genom att applicera en laserstråle på det drabbade området av ögat.
  5. YAG-laserbehandling – YAG-laserbehandling används för att behandla grumlingar i ögonlinsen.